Tagarchief: Bridget Jones

Mad about the boy

MadabouttheboyIt is alwer in skoft lyn dat ik lûd  laitsje moast om in boek wat ik oan it lêzen wie. Mar mei ‘Mad about the boy’ fan Helen Fielding slagge it wol.  It tredde boek oer Bridget Jones wie foar my in feest om te lêzen.  It eardere ferhaal fan Bridget ha ik allinich mar op film sjoen en net lêzen en ik hie ek nea neitocht oer in ferfolch. Ik hie dan ek hielendal gjin ferwachtings fan dit boek. Dat makke it tink ik sa leuk foar my om te lêzen. Guon kunde dy ’t de earste boeken ek lêzen hiene foel it wolris wat tsjin. Mar dêr ha ik hielendal gjin lêst fan hân. Dus ik soe sizze: hasto de earste boeken net lêzen? Lês dit dan foaral wol!